۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ پنجمین بوستان ویژه بانوان صبح امروز دوشنبه 15 مهرماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 1

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 1

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 2

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 2

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 3

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 3

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 4

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 4

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 5

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 5

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 6

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 6

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 7

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 7

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 8

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 8

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 9

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 9

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 10

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 10

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 11

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 11

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 12

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 12

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 13

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 13

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 14

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 14

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 15

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 15

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 16

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 16

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 17

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 17

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 18

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 18

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 19

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 19

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 20

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 20

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 21

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 21

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 22

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 22

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 23

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 23

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 24

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 24

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 25

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 25

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 26

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 26

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 27

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 27

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 28

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 28

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 29

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 29

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 30

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 30

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 31

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 31

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 32

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 32

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 33

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 33

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 34

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 34

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 35

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 35

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 36

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 36

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 37

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 37

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 38

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 38

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 39

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 39

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 40

آیین افتتاح و بهره برداری از بوستان مرضیه حدیدچی دباغ 40

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید