۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
عصر روز 14 مهر ماه 1398، محمدجواد حق‌شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران از نمایشگاه شهری که من دوست دارم بازدید کردند . نمایشگاه نقاشی شهری که من دوست دارم منتخب اولین دوره مسابقه نقاشی کودکان شهر تهران با موضوع شهری تا روز چهارشنبه 17 مهرماه در گالری خیال شرقی فرهنگستان هنر برپا می باشد .
عکاس: سبحان فرج ون
بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 1

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 1

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 2

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 2

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 3

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 3

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 4

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 4

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 5

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 5

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 6

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 6

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 7

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 7

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 8

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 8

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 9

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 9

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 10

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 10

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 11

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 11

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 12

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 12

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 13

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 13

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 14

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 14

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 15

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 15

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 16

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه شهری که من دوست دارم 16

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید