نمایش دشمن مردم

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
نمایش دشمن مردم به نویسندگی هنریک ایبسن و کارگردانی نیلوفر مصطفایی در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش دشمن مردم 1

نمایش دشمن مردم 1

نمایش دشمن مردم 2

نمایش دشمن مردم 2

نمایش دشمن مردم 3

نمایش دشمن مردم 3

نمایش دشمن مردم 4

نمایش دشمن مردم 4

نمایش دشمن مردم 5

نمایش دشمن مردم 5

نمایش دشمن مردم 6

نمایش دشمن مردم 6

نمایش دشمن مردم 7

نمایش دشمن مردم 7

نمایش دشمن مردم 8

نمایش دشمن مردم 8

نمایش دشمن مردم 9

نمایش دشمن مردم 9

نمایش دشمن مردم 10

نمایش دشمن مردم 10

نمایش دشمن مردم 11

نمایش دشمن مردم 11

نمایش دشمن مردم 12

نمایش دشمن مردم 12

نمایش دشمن مردم 13

نمایش دشمن مردم 13

نمایش دشمن مردم 14

نمایش دشمن مردم 14

نمایش دشمن مردم 15

نمایش دشمن مردم 15

نمایش دشمن مردم 16

نمایش دشمن مردم 16

نمایش دشمن مردم 17

نمایش دشمن مردم 17

نمایش دشمن مردم 18

نمایش دشمن مردم 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید