۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز یکشنبه 14 مهرماه 1398، نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، سردار کریم بیات به مناسبت هفته نیروی انتظامی در ساختمان شهرداری مرکز برگزار گردید.
عکاس: سبحان فرج ون
نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 1

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 1

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 2

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 2

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 3

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 3

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 4

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 4

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 5

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 5

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 6

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 6

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 7

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 7

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 8

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 8

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 9

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 9

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 10

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 10

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 11

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 11

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 12

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 12

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 13

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 13

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 14

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 14

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 15

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 15

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 16

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 16

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 17

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 17

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 18

نشست خبری فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید