نمایش امشب اینجا

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
نمایش امشب اینجا به نویسندگی و کارگردانی مژگان خالقی در سالن استاد حمید سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش امشب اینجا 1

نمایش امشب اینجا 1

نمایش امشب اینجا 2

نمایش امشب اینجا 2

نمایش امشب اینجا 3

نمایش امشب اینجا 3

نمایش امشب اینجا 4

نمایش امشب اینجا 4

نمایش امشب اینجا 5

نمایش امشب اینجا 5

نمایش امشب اینجا 6

نمایش امشب اینجا 6

نمایش امشب اینجا 7

نمایش امشب اینجا 7

نمایش امشب اینجا 8

نمایش امشب اینجا 8

نمایش امشب اینجا 9

نمایش امشب اینجا 9

نمایش امشب اینجا 10

نمایش امشب اینجا 10

نمایش امشب اینجا 11

نمایش امشب اینجا 11

نمایش امشب اینجا 12

نمایش امشب اینجا 12

نمایش امشب اینجا 13

نمایش امشب اینجا 13

نمایش امشب اینجا 14

نمایش امشب اینجا 14

نمایش امشب اینجا 15

نمایش امشب اینجا 15

نمایش امشب اینجا 16

نمایش امشب اینجا 16

نمایش امشب اینجا 17

نمایش امشب اینجا 17

نمایش امشب اینجا 18

نمایش امشب اینجا 18

نمایش امشب اینجا 19

نمایش امشب اینجا 19

نمایش امشب اینجا 20

نمایش امشب اینجا 20

نمایش امشب اینجا 21

نمایش امشب اینجا 21

نمایش امشب اینجا 22

نمایش امشب اینجا 22

نمایش امشب اینجا 23

نمایش امشب اینجا 23

نمایش امشب اینجا 24

نمایش امشب اینجا 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید