۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

صد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
صد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران صبح روز یکشنبه 14 مهرماه 1398، به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
عکاس: سبحان فرج ون
صد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر 1

صد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر 1