۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه آثار منتخب اولین دوره مسابقه نقاشی کودکان شهر تهران با موضوع شهری که من دوست دارم عصر امروز شنبه 13 مهر ماه افتتاح شد .
عکاس: وحید شیخی
افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 1

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 1

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 2

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 2

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 3

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 3

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 4

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 4

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 5

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 5

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 6

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 6

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 7

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 7

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 8

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 8

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 9

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 9

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 10

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 10

افتتاح نمایشگاه شهري که من دوست دارم 11

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 11

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 12

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 12

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 13

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 13

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 14

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 14

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 15

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 15

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 16

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 16

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 17

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 17

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 18

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 18

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 19

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 19

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 20

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 20

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 21

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 21

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 22

افتتاح نمایشگاه شهری که من دوست دارم 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید