۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی مصون سازی زیر ساخت ها و صیانت از مردم صبح امروز شنبه 13 مهرماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 1

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 1

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 2

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 2

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 3

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 3

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 4

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 4

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 5

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 5

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 6

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 6

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 7

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 7

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 8

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 8

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 9

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 9

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 10

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 10

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 11

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 11

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 12

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 12

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 13

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 13

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 14

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 14

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 15

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 15

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 16

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 16

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 17

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 17

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 18

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 18

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 19

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 19

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 20

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 20

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 21

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 21

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 22

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 22

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 23

دومین همایش شهرداران و شوراهای اسلامی 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید