۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تهرانگردی شهردار تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
همزمان با آغار هفته تهران آیین تهرانگردی، بازدید از مسیر‌های گردشگری و افتتاح موزه دخانیات با حضور پیروز حناچی شهردار تهران امروز جمعه (12مهر) برگزار شد.
عکاس: حامد خورشیدی
تهرانگردی شهردار تهران 1

تهرانگردی شهردار تهران 1

تهرانگردی شهردار تهران 2

تهرانگردی شهردار تهران 2

تهرانگردی شهردار تهران 3

تهرانگردی شهردار تهران 3

تهرانگردی شهردار تهران 4

تهرانگردی شهردار تهران 4

تهرانگردی شهردار تهران 5

تهرانگردی شهردار تهران 5

تهرانگردی شهردار تهران 6

تهرانگردی شهردار تهران 6

تهرانگردی شهردار تهران 7

تهرانگردی شهردار تهران 7

تهرانگردی شهردار تهران 8

تهرانگردی شهردار تهران 8

تهرانگردی شهردار تهران 9

تهرانگردی شهردار تهران 9

تهرانگردی شهردار تهران 10

تهرانگردی شهردار تهران 10

تهرانگردی شهردار تهران 11

تهرانگردی شهردار تهران 11

تهرانگردی شهردار تهران 12

تهرانگردی شهردار تهران 12

تهرانگردی شهردار تهران 13

تهرانگردی شهردار تهران 13

تهرانگردی شهردار تهران 14

تهرانگردی شهردار تهران 14

تهرانگردی شهردار تهران 15

تهرانگردی شهردار تهران 15

تهرانگردی شهردار تهران 16

تهرانگردی شهردار تهران 16

تهرانگردی شهردار تهران 17

تهرانگردی شهردار تهران 17

تهرانگردی شهردار تهران 18

تهرانگردی شهردار تهران 18

تهرانگردی شهردار تهران 19

تهرانگردی شهردار تهران 19

تهرانگردی شهردار تهران 20

تهرانگردی شهردار تهران 20

تهرانگردی شهردار تهران 21

تهرانگردی شهردار تهران 21

تهرانگردی شهردار تهران 22

تهرانگردی شهردار تهران 22

تهرانگردی شهردار تهران 23

تهرانگردی شهردار تهران 23

تهرانگردی شهردار تهران 24

تهرانگردی شهردار تهران 24

تهرانگردی شهردار تهران 25

تهرانگردی شهردار تهران 25

تهرانگردی شهردار تهران 26

تهرانگردی شهردار تهران 26

تهرانگردی شهردار تهران 27

تهرانگردی شهردار تهران 27

تهرانگردی شهردار تهران 28

تهرانگردی شهردار تهران 28

تهرانگردی شهردار تهران 29

تهرانگردی شهردار تهران 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید