گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۸
گرامیداشت روز جهانی نجوم پاییزی و رونمایی از کتاب ترجمه شده خورشید عصر امروز جمعه 12 مهرماه به مناسبت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 1

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 1

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 2

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 2

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 3

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 3

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 4

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 4

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 5

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 5

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 6

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 6

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 7

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 7

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 8

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 8

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 9

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 9

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 10

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 10

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 11

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 11

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 12

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 12

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 13

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 13

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 14

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 14

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 15

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 15

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 16

گرامیداشت پنجمین سالگرد افتتاح گنبد مینا 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید