۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
شهردار تبریز به همراه رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر و نیز برخی مدیران شهرداری، صبح چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۸ از برخی پروژه های تفریحی، خدماتی و توسعه گردشگری شهر تهران بازدید کردند. ین بازدیدها با هدف بررسی و ارزیابی پروژه های شهری تهران به منظور امکان سنجی احداث و اجرای نمونه های مشابه در تبریز انجام یافت. بازدید از پروژه باغ کتاب تهران، گنبد آسمان، مجموعه سرزمین پرواز و پارک ژوارسیک و حشرات غول پیکر از جمله برنامه‌های این بازدید طی سفر یک روزه به شمار می‌رود.
عکاس: شایان محرابی
بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 1

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 1

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 2

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 2

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 3

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 3

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 4

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 4

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 5

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 5

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 6

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 6

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 7

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 7

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 8

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 8

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 9

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 9

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 10

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 10

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 11

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 11

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 12

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 12

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 13

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 13

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 14

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 14

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 15

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 15

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 16

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 16

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 17

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 17

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 18

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 18

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 19

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 19

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 20

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 20

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 21

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 21

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 22

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 22

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 23

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 23

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 24

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 24

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 25

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 25

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 26

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 26

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 27

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 27

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 28

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 28

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 29

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 29

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 30

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 30

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 31

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 31

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 32

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 32

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 33

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 33

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 34

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 34

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 35

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 35

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 36

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 36

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 37

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 37

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 38

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 38

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 39

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 39

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 40

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 40

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 41

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 41

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 42

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 42

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 43

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 43

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 44

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 44

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 45

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 45

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 46

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 46

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 47

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 47

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 48

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 48

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 49

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 49

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 50

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 50

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 51

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 51

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 52

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 52

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 53

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 53

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 54

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 54

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 55

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 55

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 56

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 56

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 57

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 57

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 58

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 58

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 59

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 59

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 60

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 60

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 61

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 61

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 62

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 62

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 63

بازدید مدیران شهری تبریز از تهران 63

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید