۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی به نام کافه گالری رودکی با حضور وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران شهری منطقه11 در خیابان استاد شهریار افتتاح شد.
عکاس: وحید مینا
افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 1

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 1

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 3

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 3

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 4

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 4

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 5

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 5

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 6

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 6

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 7

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 7

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 8

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 8

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 9

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 9

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 10

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 10

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 11

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 11

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 12

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 12

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 13

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 13

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 14

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 14

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 15

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 15

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 16

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 16

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 17

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 17

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 18

افتتاح اولین کافه گالری پهنه فرهنگی رودکی 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید