۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران

تاریخ: ۹ مهر ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز سه شنبه 9 مهرماه 1398، اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 1

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 1

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 2

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 2

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 3

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 3

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 4

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 4

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 5

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 5

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 6

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 6

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 7

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 7

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 8

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 8

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 9

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 9

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 10

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 10

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 11

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 11

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 12

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 12

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 13

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 13

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 14

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 14

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 15

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 15

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 16

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 16

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 17

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 17

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 18

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 18

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 19

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 19

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 20

اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری HSE شهرداری تهران 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید