۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۹ مهر ۱۳۹۸
مراسم روز جهانی سالمند با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن نمکی وزیر بهداشت سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 1

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 1

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 2

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 2

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 3

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 3

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 4

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 4

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 5

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 5

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 6

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 6

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 7

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 7

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 8

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 8

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 9

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 9

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 10

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 10

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 11

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 11

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 12

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 12

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 13

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 13

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 14

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 14

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 15

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 15

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 16

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 16

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 17

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 17

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 18

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 18

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 19

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 19

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 20

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 20

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 21

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 21

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 22

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 22

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 23

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 23

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 24

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 24

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 25

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 25

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 26

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 26

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 27

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 27

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 28

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 28

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 29

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 29

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 30

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 30

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 31

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 31

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 32

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 32

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 33

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 33

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 34

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 34

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 35

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 35

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 36

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 36

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 37

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 37

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 38

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 38

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 39

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 39

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 40

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 40

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 41

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 41

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 42

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 42

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 43

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 43

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 44

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 44

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 45

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 45

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 46

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 46

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 47

مراسم روز جهانی سالمند با حضور شهردار تهران 47

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید