نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و اجرای برنامه‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی تهران در روز آتش‌نشانی و ایمنی یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ در محوطه ساختمان شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 1

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 2

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 3

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 4

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 5

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 6

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 7

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 8

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 9

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 10

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 11

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 12

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 13

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 14

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 15

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 16

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 17

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 18

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 19

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 20

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 21

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 22

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 23

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 24

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 25

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 26

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 27

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 28

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 29

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 30

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 31

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 32

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 33

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 34

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 35

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 36

نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید