ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت

تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۸
به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویر شهدای دفاع مقدس به صورت ویدئو مپینگ بر دیوار یکی از ساختمان های میدان صنعت به نمایش در آمد.
عکاس: سبحان فرج ون
ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 1

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 1

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 2

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 2

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 3

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 3

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 4

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 4

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 5

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 5

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 6

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 6

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 7

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 7

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 8

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 8

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 9

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 9

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 10

ویدئو مپینگ تصاویر شهدا در میدان صنعت 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید