۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان

تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان روز جمعه همزمان با هفته جهانی ناشنوایان در بوستان رازی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 1

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 1

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 2

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 2

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 3

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 3

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 4

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 4

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 5

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 5

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 6

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 6

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 7

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 7

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 8

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 8

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 9

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 9

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 10

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 10

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 11

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 11

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 12

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 12

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 13

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 13

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 14

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 14

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 15

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 15

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 16

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 16

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 17

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 17

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 18

همایش پیاده روی جامعه بزرگ ناشنوایان 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید