ایستگاه تقاطعی میدان امام حسین(ع) پیش از افتتاح

۵ مهر ۱۳۹۸
ایستگاه مترو میدان امام حسین (ع) یک ایستگاه تقاطعی با خط 2 و 6 است . سه ایستگاه دیگر خط 6 (دولت آباد، بعثت و میدان شهدا) در فروردین ماه سال 1398 با حضور حسن روحانی رییس جمهور و پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شده است . با بهره برداری ایستگاه امام حسین(ع)، طول بخش جنوبی خط 6 مترو تهران از 9 کیلومتر به 10 کیلومتر افزایش خواهد یافت.ششم مهرماه، ایستگاه میدان امام حسین (ع) با حضور شهردار تهران و مدیران شهری افتتاح می شود.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/5zr