پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتش نشانی

تاریخ: ۴ مهر ۱۳۹۸
در آستانه روز آتش نشان مراسم پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی صبح پنجشنبه در بوستان ولایت برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 1

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 2

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 3

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 4

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 5

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 6

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 7

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 8

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 9

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 10

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 11

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 12

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 13

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 14

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 15

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 16

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 17

پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید