باغ راز هستی

تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۸
باغ «راز هستی» با مساحت 18.5 هکتار در دو فاز ساخته شده است. برای نخستین بار در این باغ، مجموعه‌ باغ گیاهان دارویی، مجموعه‌ای از انواع گل‌های رز بومی ایرانی و مجموعه‌ای شامل گندم‌زار و یونجه‌زار در قالب مزرعه از گونه‌های متنوع گیاهی بومی تهران به ویژه منطقه 22 تهران و کوهپایه‌های البرز وجود دارد. محدوده‌ای برای نگهداری گوزن‌ها و محدوده‌ای با عنوان «باغچه نوازش» برای نگهداری حیوانات اهلی و روستایی مانند بز و شتر پیش‌بینی و فضاسازی شده است.
عکاس: امیر گلی پور
باغ راز هستی 1

باغ راز هستی 1

باغ راز هستی 2

باغ راز هستی 2

باغ راز هستی 3

باغ راز هستی 3

باغ راز هستی 4

باغ راز هستی 4

باغ راز هستی 5

باغ راز هستی 5

باغ راز هستی 6

باغ راز هستی 6

باغ راز هستی 7

باغ راز هستی 7

باغ راز هستی 8

باغ راز هستی 8

باغ راز هستی 9

باغ راز هستی 9

باغ راز هستی 10

باغ راز هستی 10

باغ راز هستی 11

باغ راز هستی 11

باغ راز هستی 12

باغ راز هستی 12

باغ راز هستی 13

باغ راز هستی 13

باغ راز هستی 14

باغ راز هستی 14

باغ راز هستی 15

باغ راز هستی 15

باغ راز هستی 16

باغ راز هستی 16

باغ راز هستی 17

باغ راز هستی 17

باغ راز هستی 18

باغ راز هستی 18

باغ راز هستی 19

باغ راز هستی 19

باغ راز هستی 20

باغ راز هستی 20

باغ راز هستی 21

باغ راز هستی 21

باغ راز هستی 22

باغ راز هستی 22

باغ راز هستی 23

باغ راز هستی 23

باغ راز هستی 24

باغ راز هستی 24

باغ راز هستی 25

باغ راز هستی 25

باغ راز هستی 26

باغ راز هستی 26

باغ راز هستی 27

باغ راز هستی 27

باغ راز هستی 28

باغ راز هستی 28

باغ راز هستی 29

باغ راز هستی 29

باغ راز هستی 30

باغ راز هستی 30

باغ راز هستی 31

باغ راز هستی 31

باغ راز هستی 32

باغ راز هستی 32

باغ راز هستی 33

باغ راز هستی 33

باغ راز هستی 34

باغ راز هستی 34

باغ راز هستی 35

باغ راز هستی 35

باغ راز هستی 36

باغ راز هستی 36

باغ راز هستی 37

باغ راز هستی 37

باغ راز هستی 38

باغ راز هستی 38

باغ راز هستی 39

باغ راز هستی 39

باغ راز هستی 40

باغ راز هستی 40

باغ راز هستی 41

باغ راز هستی 41

باغ راز هستی 42

باغ راز هستی 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید