۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت

به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویر کمتر دیده شده از دوران دفاع مقدس در معابر و خیابان‌های شهر نصب شد.
عکاس: شایان محرابی
نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 1

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 1

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 2

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 2

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 3

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 3

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 4

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 4

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 5

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 5

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 6

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 6

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 7

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 7

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 8

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 8

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 9

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 9

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 10

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 10

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 11

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 11

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 12

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 12

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 13

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 13

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 14

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 14

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 15

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 15

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 16

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 16

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 17

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 17

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 18

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 18

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 19

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 19

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 20

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 20

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 21

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 21

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید