نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت

تاریخ: ۲ مهر ۱۳۹۸
به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویر کمتر دیده شده از دوران دفاع مقدس در معابر و خیابان‌های شهر نصب شد.
عکاس: شایان محرابی
نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 1

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 1

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 2

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 2

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 3

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 3

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 4

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 4

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 5

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 5

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 6

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 6

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 7

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 7

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 8

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 8

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 9

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 9

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 10

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 10

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 11

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 11

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 12

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 12

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 13

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 13

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 14

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 14

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 15

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 15

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 16

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 16

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 17

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 17

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 18

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 18

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 19

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 19

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 20

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 20

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 21

نصب تصاویر مربوط به دوران دفاع مقدس در معابر پایتخت 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید