اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا

۱ مهر ۱۳۹۸
با شروع مهر ماه، عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا به پایان رسید و با جمع کردن کارگاه های عمرانی بزرگراه چمران این بخش از پروژه براس استفاده عموم به بهره برداری رسید.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/609