اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۸
با شروع مهر ماه، عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا به پایان رسید و با جمع کردن کارگاه های عمرانی بزرگراه چمران این بخش از پروژه براس استفاده عموم به بهره برداری رسید.
عکاس: شایان محرابی
اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 1

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 1

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 2

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 2

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 3

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 3

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 4

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 4

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 5

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 5

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 6

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 6

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 7

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 7

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 8

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 8

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 9

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 9

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 10

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 10

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 11

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 11

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 12

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 12

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 13

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 13

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 14

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 14

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 15

اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید