یادبود شهدای محله امیرآباد

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز دوشنبه 1 مهرماه، یادبود شهدای محله امیرآباد به همت شهرداری منطقه 6 ناحیه 4 و با حضور ناخدا هوشنگ صمدی و سرتیپ دوم سیدمحمدرضا حسینی فرمانده کل دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران در در سالن جلسات ساحتمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
یادبود شهدای محله امیرآباد 1

یادبود شهدای محله امیرآباد 1

یادبود شهدای محله امیرآباد 2

یادبود شهدای محله امیرآباد 2

یادبود شهدای محله امیرآباد 3

یادبود شهدای محله امیرآباد 3

یادبود شهدای محله امیرآباد 4

یادبود شهدای محله امیرآباد 4

یادبود شهدای محله امیرآباد 5

یادبود شهدای محله امیرآباد 5

یادبود شهدای محله امیرآباد 6

یادبود شهدای محله امیرآباد 6

یادبود شهدای محله امیرآباد 7

یادبود شهدای محله امیرآباد 7

یادبود شهدای محله امیرآباد 8

یادبود شهدای محله امیرآباد 8

یادبود شهدای محله امیرآباد 9

یادبود شهدای محله امیرآباد 9

یادبود شهدای محله امیرآباد 10

یادبود شهدای محله امیرآباد 10

یادبود شهدای محله امیرآباد 11

یادبود شهدای محله امیرآباد 11

یادبود شهدای محله امیرآباد 12

یادبود شهدای محله امیرآباد 12

یادبود شهدای محله امیرآباد 13

یادبود شهدای محله امیرآباد 13

یادبود شهدای محله امیرآباد 14

یادبود شهدای محله امیرآباد 14

یادبود شهدای محله امیرآباد 15

یادبود شهدای محله امیرآباد 15

یادبود شهدای محله امیرآباد 16

یادبود شهدای محله امیرآباد 16

یادبود شهدای محله امیرآباد 17

یادبود شهدای محله امیرآباد 17

یادبود شهدای محله امیرآباد 18

یادبود شهدای محله امیرآباد 18

یادبود شهدای محله امیرآباد 19

یادبود شهدای محله امیرآباد 19

یادبود شهدای محله امیرآباد 20

یادبود شهدای محله امیرآباد 20

یادبود شهدای محله امیرآباد 21

یادبود شهدای محله امیرآباد 21

یادبود شهدای محله امیرآباد 22

یادبود شهدای محله امیرآباد 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید