۸ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی"

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۸
عصر روز دوشنبه 1 مهرماه 1398، آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و سیدمحمدرضا رضوی نویسنده کتاب در سالن اجتماعات شهرداری منطقه ۹ برگزار گردید. کتاب «پرواز از پنجره جنوبی» روایتی از زندگی سردار شهید علیرضا حاجی بابایی است.
عکاس: سبحان فرج ون
آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 1

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 1

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 2

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 2

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 3

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 3

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 4

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 4

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 5

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 5

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 6

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 6

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 7

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 7

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 8

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 8

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 9

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 9

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 10

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 10

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 11

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 11

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 12

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 12

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 13

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 13

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 14

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 14

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 15

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 15

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 16

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 16

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 17

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 17

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 18

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 18

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 19

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 19

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 20

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 20

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 21

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 21

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 22

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 22

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 23

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 23

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 24

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 24

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 25

آیین رونمایی از کتاب "پرواز از پنجره جنوبی" 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید