زورخانه شهید اژدری جماران

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۸
زورخانه شهید اژدری جماران در سال ۱۳۶۱ در محله جماران تهران تاسیس شد . این زورخانه بعد از بازسازی مجدد در سال ۱۳۸۷ مجددا مورد بهره برداری عموم شهروندان قرار گرفت. این زورخانه روزهای زوج از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ میزبان ورزشکاران و ورزش دوستان است . مدیریت این زورخانه هم اکنون بر عهده آقای عرفانی قرار دارد. هر از چند گاهی مراسم گلریزان برای کمک به نیازمندان در این زورخانه برگزار می شود.
عکاس: سبحان فرج ون
زورخانه شهید اژدری جماران 1

زورخانه شهید اژدری جماران 1

زورخانه شهید اژدری جماران 2

زورخانه شهید اژدری جماران 2

زورخانه شهید اژدری جماران 3

زورخانه شهید اژدری جماران 3

زورخانه شهید اژدری جماران 4

زورخانه شهید اژدری جماران 4

زورخانه شهید اژدری جماران 5

زورخانه شهید اژدری جماران 5

زورخانه شهید اژدری جماران 6

زورخانه شهید اژدری جماران 6

زورخانه شهید اژدری جماران 7

زورخانه شهید اژدری جماران 7

زورخانه شهید اژدری جماران 8

زورخانه شهید اژدری جماران 8

زورخانه شهید اژدری جماران 9

زورخانه شهید اژدری جماران 9

زورخانه شهید اژدری جماران 10

زورخانه شهید اژدری جماران 10

زورخانه شهید اژدری جماران 11

زورخانه شهید اژدری جماران 11

زورخانه شهید اژدری جماران 12

زورخانه شهید اژدری جماران 12

زورخانه شهید اژدری جماران 13

زورخانه شهید اژدری جماران 13

زورخانه شهید اژدری جماران 14

زورخانه شهید اژدری جماران 14

زورخانه شهید اژدری جماران 15

زورخانه شهید اژدری جماران 15

زورخانه شهید اژدری جماران 16

زورخانه شهید اژدری جماران 16

زورخانه شهید اژدری جماران 17

زورخانه شهید اژدری جماران 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید