جلسه هماهنگی روز آتش نشان

تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی هفتم مهر ماه "روز آتش نشان" یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در سازمان آتش نشانی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 1

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 2

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 3

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 4

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 5

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 6

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 7

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 8

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 9

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 10

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 11

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 12

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 13

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 14

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 15

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 16

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 17

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 18

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 19

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 20

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 21

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 22

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 23

جلسه هماهنگی روز آتش نشان 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید