امضا تفاهم نامه طرح مردمی "خادم منتظر"

۳۰ شهریور ۱۳۹۸
صبح روز شنبه 30 شهریور ماه، تفاهم نامه ای با عنوان "خادم منتظر" در راستای پیاده روی اربعین فی ما بین شهرداری تهران با جناب آقای سید حمید الحسینی رئیس سازمان عراقی "لواءالخدمه الحسینی" امضا گردید .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/2cw