بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
مهندس مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران به همراه، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، محمدرضا دهداری پور شهرداری منطقه 6، برزین ضرغامی مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران از پروژه زیرگذر کوی نصر بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 1

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 1

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 2

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 2

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 3

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 3

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 4

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 4

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 5

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 5

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 6

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 6

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 7

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 7

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 8

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 8

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 9

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 9

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 10

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 10

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 11

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 11

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 12

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 12

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 13

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 13

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 14

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 14

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 15

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 15

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 16

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 16

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 17

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 17

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 18

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 18

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 19

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 19

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 20

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 20

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 21

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 21

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 22

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 22

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 23

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 23

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 24

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 24

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 25

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 25

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 26

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 26

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 27

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 27

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 28

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 28

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 29

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 29

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 30

بازدید مهندس کاظمی از پروژه گیشا 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید