مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
به مناسبت 7 مهر روز ایمنی و آتش‌نشانی یک دوره مسابقه عملیاتی و ورزشی ویژه آتش نشانان شهر تهران با حضور ۸ تیم ورزشی پنج شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ در ضلع شرقی دریاچه خلیج فارس برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 1

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 2

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 3

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 4

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 5

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 6

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 7

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 8

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 9

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 10

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 11

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 12

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 13

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 14

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 15

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 16

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 17

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 18

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 19

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 20

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 21

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 22

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 23

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 24

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 25

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 26

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 27

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 28

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 29

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 30

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 31

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 32

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 33

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 34

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 35

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 36

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 37

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 38

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 39

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 40

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 41

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 42

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 43

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 44

مسابقه عملیاتی ورزشی آتش نشانان تهران 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید