شهرنگار؛ پل سیدخندان

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
پل سیدخندان پلی است در شهر تهران که در سال ۱۳۵۶ خورشیدی ساخته شد. پل سیدخندان در بزرگراه رسالت و بر روی چهار راه سید خندان قرار دارد. خیابان‌هایی که پل بر فراز آن‌ها استوار شده، خیابان دکتر شریعتی و خیابان سهروردی می‌باشند.
عکاس: شایان محرابی

شهرنگار؛ پل سیدخندان 35

شهرنگار؛ پل سیدخندان 33

شهرنگار؛ پل سیدخندان 32

شهرنگار؛ پل سیدخندان 31

شهرنگار؛ پل سیدخندان 30

شهرنگار؛ پل سیدخندان 29

شهرنگار؛ پل سیدخندان 28

شهرنگار؛ پل سیدخندان 27

شهرنگار؛ پل سیدخندان 26

شهرنگار؛ پل سیدخندان 25

شهرنگار؛ پل سیدخندان 34

شهرنگار؛ پل سیدخندان 24

شهرنگار؛ پل سیدخندان 23

شهرنگار؛ پل سیدخندان 22

شهرنگار؛ پل سیدخندان 21

شهرنگار؛ پل سیدخندان 20

شهرنگار؛ پل سیدخندان 18

شهرنگار؛ پل سیدخندان 17

شهرنگار؛ پل سیدخندان 16

شهرنگار؛ پل سیدخندان 2

شهرنگار؛ پل سیدخندان 15

شهرنگار؛ پل سیدخندان 10

شهرنگار؛ پل سیدخندان 14

شهرنگار؛ پل سیدخندان 13

شهرنگار؛ پل سیدخندان 12

شهرنگار؛ پل سیدخندان 19

شهرنگار؛ پل سیدخندان 9

شهرنگار؛ پل سیدخندان 8

شهرنگار؛ پل سیدخندان 7

شهرنگار؛ پل سیدخندان 6

شهرنگار؛ پل سیدخندان 5

شهرنگار؛ پل سیدخندان 3

شهرنگار؛ پل سیدخندان 1

شهرنگار؛ پل سیدخندان 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید