مسیری برای قانون شکنی

تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
در شهر تهران مسیرهایی جهت استفاده هر چه بیشتر شهروندان از دوچرخه های شخصی و همگانی ایجاد گردیده است . اما این مسیرها به خط ویژه ای برای فرار موتورسواران از ترافیک شهر و قانون شکنی تبدیل شده و همچنین سد معبر خودرو ها در این مسیر هم به مشکلات دوچرخه سواران اضافه شده است .
عکاس: سبحان فرج ون
مسیری برای قانون شکنی 1

مسیری برای قانون شکنی 1

مسیری برای قانون شکنی 2

مسیری برای قانون شکنی 2

مسیری برای قانون شکنی 3

مسیری برای قانون شکنی 3

مسیری برای قانون شکنی 4

مسیری برای قانون شکنی 4

مسیری برای قانون شکنی 5

مسیری برای قانون شکنی 5

مسیری برای قانون شکنی 6

مسیری برای قانون شکنی 6

مسیری برای قانون شکنی 7

مسیری برای قانون شکنی 7

مسیری برای قانون شکنی 8

مسیری برای قانون شکنی 8

مسیری برای قانون شکنی 9

مسیری برای قانون شکنی 9

مسیری برای قانون شکنی 10

مسیری برای قانون شکنی 10

مسیری برای قانون شکنی 11

مسیری برای قانون شکنی 11

مسیری برای قانون شکنی 12

مسیری برای قانون شکنی 12

مسیری برای قانون شکنی 13

مسیری برای قانون شکنی 13

مسیری برای قانون شکنی 14

مسیری برای قانون شکنی 14

مسیری برای قانون شکنی 15

مسیری برای قانون شکنی 15

مسیری برای قانون شکنی 16

مسیری برای قانون شکنی 16

مسیری برای قانون شکنی 17

مسیری برای قانون شکنی 17

مسیری برای قانون شکنی 18

مسیری برای قانون شکنی 18

مسیری برای قانون شکنی 19

مسیری برای قانون شکنی 19

مسیری برای قانون شکنی 20

مسیری برای قانون شکنی 20

مسیری برای قانون شکنی 21

مسیری برای قانون شکنی 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید