شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
آیین سوگواره شور شیدایی با اجرای نمایش گروه های آیینی نواحی کشور شامل تعزیه، مقتل خوانی، پرده خوانی و سنج و دمام زنی همزمان با دهه دوم محرم برگزار خواهد شد. در حاشیه این آیین، نمایشگاه خلق آثار هنری با مضامین عاشورایی نیز در جریان می باشد. این رویداد آیینی از تاریخ 20 شهریور ماه تا 26 این ماه همه روزه از ساعت 18/30 تا 10/30 همراه با اطعام، پذیرای شهروندان تهرانی می باشد.
عکاس: سبحان فرج ون
شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 1

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 1

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 2

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 2

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 3

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 3

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 4

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 4

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 5

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 5

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 6

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 6

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 7

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 7

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 8

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 8

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 9

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 9

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 10

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 10

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 11

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 11

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 12

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 12

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 13

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 13

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 14

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 14

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 15

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 15

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 16

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 16

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 17

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 17

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 18

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 18

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 19

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 19

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 20

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 20

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 21

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 21

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 22

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 22

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 23

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 23

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 24

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 24

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 25

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 25

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 26

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 26

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 27

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 27

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 28

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 28

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 29

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 29

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 30

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 30

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 31

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 31

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 32

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 32

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 33

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 33

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 34

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 34

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 35

شور شیدایی در میدانگاه شهدای هفتم تیر 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید