شهرنگار؛ محله درکه

۲۱ شهریور ۱۳۹۸
درکه یکی از محله‌های شمال شهر تهران است. درکه در نزدیکی محله‌های اوین و ولنجک قرار دارد. این محله به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوه‌های شمالی تهران، ار محل‌های مناسب برای پیاده‌گردی و کوه‌پیمایی در تهران به‌شمار می‌رود.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/6fu