شهرنگار؛ محله درکه

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
درکه یکی از محله‌های شمال شهر تهران است. درکه در نزدیکی محله‌های اوین و ولنجک قرار دارد. این محله به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوه‌های شمالی تهران، ار محل‌های مناسب برای پیاده‌گردی و کوه‌پیمایی در تهران به‌شمار می‌رود.
عکاس: سبحان فرج ون

شهرنگار: محله درکه 26

شهرنگار: محله درکه 25

شهرنگار: محله درکه 24

شهرنگار: محله درکه 23

شهرنگار: محله درکه 22

شهرنگار: محله درکه 21

شهرنگار: محله درکه 20

شهرنگار: محله درکه 19

شهرنگار: محله درکه 18

شهرنگار: محله درکه 17

شهرنگار: محله درکه 16

شهرنگار: محله درکه 15

شهرنگار: محله درکه 14

شهرنگار: محله درکه 13

شهرنگار: محله درکه 11

شهرنگار: محله درکه 12

شهرنگار: محله درکه 10

شهرنگار: محله درکه 8

شهرنگار: محله درکه 9

شهرنگار: محله درکه 6

شهرنگار: محله درکه 5

شهرنگار: محله درکه 3

شهرنگار: محله درکه 4

شهرنگار: محله درکه 2

شهرنگار: محله درکه 1

شهرنگار: محله درکه 7

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید