شام غریبان در امامزاده صالح تجریش

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عزاداری شام غریبان حسینی و سوگواری سرور و سالار شهیدان با حضور اقشار مختلف مردم در امامزاده صالح برگزار شد.
عکاس: مهدی الله وردیان
شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 1

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 1

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 2

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 2

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 3

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 3

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 4

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 4

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 5

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 5

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 6

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 6

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 7

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 7

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 8

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 8

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 9

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 9

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 10

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 10

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 11

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 11

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 12

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 12

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 13

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 13

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 14

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 14

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 15

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 15

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 16

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 16

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 17

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 17

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 18

شام غریبان در امامزاده صالح تجریش 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید