۳ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شام غریبان در میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
همزمان با غروب عاشورای، مراسم شام غریبان اباعبدالله الحسین (ع) شامگاه سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 1

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 1

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 2

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 2

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 3

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 3

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 4

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 4

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 5

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 5

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 6

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 6

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 7

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 7

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 8

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 8

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 9

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 9

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 10

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 10

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 11

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 11

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 12

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 12

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 13

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 13

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 14

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 14

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 15

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 15

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 16

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 16

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 17

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 17

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 18

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 18

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 19

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 19

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 20

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 20

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 21

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 21

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 22

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 22

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 23

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 23

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 24

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 24

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 25

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 25

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 26

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 26

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 27

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 27

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 28

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 28

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 29

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 29

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 30

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 30

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 31

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 31

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 32

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 32

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 33

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 33

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 34

شام غریبان در میدان امام حسین(ع) 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید