۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج)

تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
تعزیه اباعبدالله الحسین به نویسندگی عرفان پورمحمدی‌، محمد نوروزی و کارگردانی عرفان پورمحمدی شب عاشورا حسینی به تهیه‌کنندگی سقاخانه حضرت ام البنین(ع) در ضلع شمال غربی میدان ولیعصر(عج) دوشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ اجرا شد.
عکاس: شایان محرابی
اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 1

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 1

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 2

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 2

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 3

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 3

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 4

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 4

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 5

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 5

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 6

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 6

اجرای تغزیه شب عاشورا در میدان ولیعصر(عج) 7

اجرای تغزیه شب عاشورا در میدان ولیعصر(عج) 7

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 8

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 8

اجرای تغزیه شب عاشورا در میدان ولیعصر(عج) 9

اجرای تغزیه شب عاشورا در میدان ولیعصر(عج) 9

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 10

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 10

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 11

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 11

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 12

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 12

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 13

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 13

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 14

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 14

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 15

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 15

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 16

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 16

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 17

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 17

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 18

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 18

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 19

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 19

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 20

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 20

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 21

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 21

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 22

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 22

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 23

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 23

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 24

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 24

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 25

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 25

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 26

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 26

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 27

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 27

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 28

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 28

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 29

اجرای تغزیه اباعبدالله الحسین در میدان ولیعصر(عج) 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید