۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع)

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
عزاداری تاسوعا حسینی در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور مردم و هیئت های عزاداری دوشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 1

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 1

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 2

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 2

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 3

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 3

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 4

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 4

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 5

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 5

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 6

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 6

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 7

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 7

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 8

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 8

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 9

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 9

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 10

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 10

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 11

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 11

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 12

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 12

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 13

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 13

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 14

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 14

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 15

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 15

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 16

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 16

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 17

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 17

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 18

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 18

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 19

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 19

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 20

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 20

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 21

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 21

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 22

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 22

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 23

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 23

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 24

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 24

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 25

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 25

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 26

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 26

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 27

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 27

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 28

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 28

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 29

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 29

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 30

عزاداری تاسوعا در حرم شاه عبدالعظیم حسنی (ع) 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید