۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
صبح روز دوشنبه 18 شهریور ماه، به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با حضور مردم در میدان امام حسین(ع) برگزار گردید.
عکاس: سبحان فرج ون
عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 1

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 1

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 2

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 2

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 3

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 3

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 4

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 4

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 5

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 5

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 6

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 6

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 7

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 7

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 8

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 8

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 9

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 9

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 10

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 10

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 11

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 11

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 12

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 12

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 13

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 13

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 14

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 14

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 15

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 15

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 16

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 16

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 17

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 17

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 18

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 18

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 19

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 19

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 20

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 20

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 21

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 21

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 22

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 22

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 23

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 23

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 24

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 24

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 25

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 25

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 26

عزاداری تاسوعا در میدان امام حسین(ع) 26

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید