شب تاسوعای حسینی در شهر

تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
شامگاه یکشنبه 17 شهریور ماه همزمان با شب تاسوعای حسینی، شهر تهران حال و هوای عزاداری سید و سالار شهیدان، امام حسین(ع) را به خود گرفته است .
عکاس: سبحان فرج ون
شب تاسوعای حسینی در شهر 1

شب تاسوعای حسینی در شهر 1

شب تاسوعای حسینی در شهر 2

شب تاسوعای حسینی در شهر 2

شب تاسوعای حسینی در شهر 3

شب تاسوعای حسینی در شهر 3

شب تاسوعای حسینی در شهر 4

شب تاسوعای حسینی در شهر 4

شب تاسوعای حسینی در شهر 5

شب تاسوعای حسینی در شهر 5

شب تاسوعای حسینی در شهر 6

شب تاسوعای حسینی در شهر 6

شب تاسوعای حسینی در شهر 7

شب تاسوعای حسینی در شهر 7

شب تاسوعای حسینی در شهر 8

شب تاسوعای حسینی در شهر 8

شب تاسوعای حسینی در شهر 9

شب تاسوعای حسینی در شهر 9

شب تاسوعای حسینی در شهر 10

شب تاسوعای حسینی در شهر 10

شب تاسوعای حسینی در شهر 11

شب تاسوعای حسینی در شهر 11

شب تاسوعای حسینی در شهر 12

شب تاسوعای حسینی در شهر 12

شب تاسوعای حسینی در شهر 13

شب تاسوعای حسینی در شهر 13

شب تاسوعای حسینی در شهر 14

شب تاسوعای حسینی در شهر 14

شب تاسوعای حسینی در شهر 15

شب تاسوعای حسینی در شهر 15

شب تاسوعای حسینی در شهر 16

شب تاسوعای حسینی در شهر 16

شب تاسوعای حسینی در شهر 17

شب تاسوعای حسینی در شهر 17

شب تاسوعای حسینی در شهر 18

شب تاسوعای حسینی در شهر 18

شب تاسوعای حسینی در شهر 19

شب تاسوعای حسینی در شهر 19

شب تاسوعای حسینی در شهر 20

شب تاسوعای حسینی در شهر 20

شب تاسوعای حسینی در شهر 21

شب تاسوعای حسینی در شهر 21

شب تاسوعای حسینی در شهر 22

شب تاسوعای حسینی در شهر 22

شب تاسوعای حسینی در شهر 23

شب تاسوعای حسینی در شهر 23

شب تاسوعای حسینی در شهر 24

شب تاسوعای حسینی در شهر 24

شب تاسوعای حسینی در شهر 25

شب تاسوعای حسینی در شهر 25

شب تاسوعای حسینی در شهر 26

شب تاسوعای حسینی در شهر 26

شب تاسوعای حسینی در شهر 27

شب تاسوعای حسینی در شهر 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید