۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نظافت شهر توسط انجمن های مردمی

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
انجمن مردم نهاد ارفک امسال طی حرکتی تصمیم به تمیز کردن شهر و محیط هیئت های عزاداری کردند تا به نحوی ارادت خود را به این ایام نشان دهند.
عکاس: شایان محرابی
نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 1

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 1

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 2

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 2

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 3

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 3

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 4

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 4

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 5

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 5

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 6

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 6

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 7

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 7

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 8

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 8

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 9

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 9

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 10

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 10

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 11

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 11

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 12

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 12

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 13

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 13

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 14

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 14

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 15

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 15

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 16

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 16

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 17

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 17

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 18

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 18

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 19

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 19

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 20

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 20

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 21

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 21

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 22

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 22

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 23

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 23

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 24

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 24

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 25

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 25

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 26

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 26

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 27

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 27

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 28

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 28

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 29

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 29

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 30

نظافت شهر توسط انجمن ها مردمی 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید