عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
هشتمین شب از شب های عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) شامگاه شنبه 16 شهریور ماه در هیئت الرضا برگزار شد.
عکاس: سبحان فرج ون
عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 1

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 1

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 2

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 2

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 3

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 3

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 4

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 4

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 5

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 5

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 6

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 6

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 7

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 7

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 8

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 8

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 9

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 9

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 10

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 10

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 11

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 11

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 12

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 12

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 13

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 13

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 14

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 14

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 15

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 15

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 16

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 16

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 17

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 17

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 18

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 18

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 19

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 19

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 20

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 20

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 21

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 21

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 22

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 22

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 23

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 23

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 24

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 24

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 25

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 25

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 26

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 26

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 27

عزاداری شب هشتم محرم در هیئت الرضا 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید