نمایش کریملوژی

تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
نمایش کریملوژی به نویسندگی مهران رنجبر و کارگردانی رضا بهرامی با بازی مجید رحمتی در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش کریملوژی 1

نمایش کریملوژی 1

نمایش کریملوژی 2

نمایش کریملوژی 2

نمایش کریملوژی 3

نمایش کریملوژی 3

نمایش کریملوژی 4

نمایش کریملوژی 4

نمایش کریملوژی 5

نمایش کریملوژی 5

نمایش کریملوژی 6

نمایش کریملوژی 6

نمایش کریملوژی 7

نمایش کریملوژی 7

نمایش کریملوژی 8

نمایش کریملوژی 8

نمایش کریملوژی 9

نمایش کریملوژی 9

نمایش کریملوژی 10

نمایش کریملوژی 10

نمایش کریملوژی 11

نمایش کریملوژی 11

نمایش کریملوژی 12

نمایش کریملوژی 12

نمایش کریملوژی 13

نمایش کریملوژی 13

نمایش کریملوژی 14

نمایش کریملوژی 14

نمایش کریملوژی 15

نمایش کریملوژی 15

نمایش کریملوژی 16

نمایش کریملوژی 16

نمایش کریملوژی 17

نمایش کریملوژی 17

نمایش کریملوژی 18

نمایش کریملوژی 18

نمایش کریملوژی 19

نمایش کریملوژی 19

نمایش کریملوژی 20

نمایش کریملوژی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید