۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲

تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
صبح روز جمعه 15 شهریور ماه، همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و شیرخوارگان و کودکان در استادیوم آزادی برگزار گردید.
عکاس: محمد محسنی فر
همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 1

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 1

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 2

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 2

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 3

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 3

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 4

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 4

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 5

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 5

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 6

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 6

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 7

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 7

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 8

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 8

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 9

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 9

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 10

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 10

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 11

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 11

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 12

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 12

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 13

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 13

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 14

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 14

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 15

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 15

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 16

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 16

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 17

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 17

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 18

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 18

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 19

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 19

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 20

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 20

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 21

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 21

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 22

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 22

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 23

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 23

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 24

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 24

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 25

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 25

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 26

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 26

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 27

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 27

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 28

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 28

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 29

همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی-۲ 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید