عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
پنجمین شب عزاداری ماه محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش با حضور اقشار مختلف مردم در محله گرگان تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 1

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 1

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 2

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 2

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 3

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 3

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 4

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 4

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 5

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 5

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 6

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 6

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 7

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 7

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 8

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 8

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 9

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 9

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 10

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 10

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 11

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 11

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 12

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 12

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 13

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 13

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 14

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 14

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 15

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 15

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 16

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 16

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 17

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 17

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 18

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 18

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 19

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 19

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 20

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 20

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 21

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 21

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 22

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 22

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 23

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 23

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 24

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 24

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 25

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 25

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 26

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 26

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 27

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 27

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 28

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 28

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 29

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 29

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 30

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 30

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 31

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 31

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 32

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 32

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 33

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 33

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 34

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 34

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 35

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 35

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 36

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 36

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 37

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 37

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 38

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 38

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 39

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 39

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 40

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 40

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 41

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 41

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 42

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 42

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 43

عزاداری شب پنجم ماه محرم در محله گرگان 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید