۳ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش من تاجی ام

تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
نمایش من تاجی ام به کارگردانی محمد زعفرانی در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش من تاجی ام 1

نمایش من تاجی ام 1

نمایش من تاجی ام 2

نمایش من تاجی ام 2

نمایش من تاجی ام 3

نمایش من تاجی ام 3

نمایش من تاجی ام 4

نمایش من تاجی ام 4

نمایش من تاجی ام 5

نمایش من تاجی ام 5

نمایش من تاجی ام 6

نمایش من تاجی ام 6

نمایش من تاجی ام 7

نمایش من تاجی ام 7

نمایش من تاجی ام 8

نمایش من تاجی ام 8

نمایش من تاجی ام 9

نمایش من تاجی ام 9

نمایش من تاجی ام 10

نمایش من تاجی ام 10

نمایش من تاجی ام 11

نمایش من تاجی ام 11

نمایش من تاجی ام 12

نمایش من تاجی ام 12

نمایش من تاجی ام 13

نمایش من تاجی ام 13

نمایش من تاجی ام 14

نمایش من تاجی ام 14

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید