نمایش پیتزا جهان

تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
نمایش پیتزا جهان به نویسندگی شهروز فرمانبرداری و کارگردانی فرید فرمانبرداری در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش پیتزا جهان 1

نمایش پیتزا جهان 1

نمایش پیتزا جهان 2

نمایش پیتزا جهان 2

نمایش پیتزا جهان 3

نمایش پیتزا جهان 3

نمایش پیتزا جهان 4

نمایش پیتزا جهان 4

نمایش پیتزا جهان 5

نمایش پیتزا جهان 5

نمایش پیتزا جهان 6

نمایش پیتزا جهان 6

نمایش پیتزا جهان 7

نمایش پیتزا جهان 7

نمایش پیتزا جهان 8

نمایش پیتزا جهان 8

نمایش پیتزا جهان 9

نمایش پیتزا جهان 9

نمایش پیتزا جهان 10

نمایش پیتزا جهان 10

نمایش پیتزا جهان 11

نمایش پیتزا جهان 11

نمایش پیتزا جهان 12

نمایش پیتزا جهان 12

نمایش پیتزا جهان 13

نمایش پیتزا جهان 13

نمایش پیتزا جهان 14

نمایش پیتزا جهان 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید