نمایش جتسیمانی

تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
نمایش جتسیمانی به نویسندگی سیاوش پاراه و کارگردانی امیرحسین دوانی در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش جتسیمانی 1

نمایش جتسیمانی 1

نمایش جتسیمانی 2

نمایش جتسیمانی 2

نمایش جتسیمانی 3

نمایش جتسیمانی 3

نمایش جتسیمانی 4

نمایش جتسیمانی 4

نمایش جتسیمانی 5

نمایش جتسیمانی 5

نمایش جتسیمانی 6

نمایش جتسیمانی 6

نمایش جتسیمانی 7

نمایش جتسیمانی 7

نمایش جتسیمانی 8

نمایش جتسیمانی 8

نمایش جتسیمانی 9

نمایش جتسیمانی 9

نمایش جتسیمانی 10

نمایش جتسیمانی 10

نمایش جتسیمانی 11

نمایش جتسیمانی 11

نمایش جتسیمانی 12

نمایش جتسیمانی 12

نمایش جتسیمانی 13

نمایش جتسیمانی 13

نمایش جتسیمانی 14

نمایش جتسیمانی 14

نمایش جتسیمانی 15

نمایش جتسیمانی 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید