۳ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
عصر روز سه شنبه 12 شهریور ماه 1398، آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت با نواختن آوای سنج و دمام و برافراشتن پرچم اباعبدالله (ع) و با مشارکت شهرداری منطقه 2 برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 1

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 1

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 2

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 2

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 3

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 3

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 4

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 4

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 5

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 5

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 6

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 6

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 7

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 7

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 8

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 8

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 9

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 9

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 10

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 10

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 11

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 11

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 12

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 12

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 13

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 13

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 14

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 14

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 15

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 15

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 16

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 16

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 17

آیین سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در میدان صنعت 17

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید