یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به همراه معاونین این مرکز دوشنبه شب ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 40

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 39

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 38

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 37

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 36

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 35

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 34

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 33

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 32

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 31

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 30

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 29

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 28

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 27

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 26

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 25

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 24

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 23

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 22

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 21

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 20

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 19

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 18

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 17

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 16

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 14

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 13

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 12

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 11

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 10

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 9

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 8

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 7

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 6

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 5

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 4

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 3

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 2

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 1

یک شب با غلامحسین محمدی؛ شهردار شب تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید