۳ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین

تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
دومین شب از شب های عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) شامگاه یکشنبه در هیئت ریحانة الحسین (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 1

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 1

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 2

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 2

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 3

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 3

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 4

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 4

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 5

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 5

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 6

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 6

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 7

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 7

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 8

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 8

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 9

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 9

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 10

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 10

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 11

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 11

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 12

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 12

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 13

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 13

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 14

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 14

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 15

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 15

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 16

عزاداری شب دوم محرم در هیئت ریحانة الحسین (ع) 16

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید